NƏŞRLƏRİMİZƏ VƏ MƏQALƏLƏRƏ ABUNƏ
AZ
YAZARLAR
bütün yazarlar
 
Karikaturalar
 
 Kitab oxumağınıza nə mane olur?
 
a) Ev işlərini çatdıra bilməmək
b) İş saatının çox olması və yorğunluq
c) Dərslərin çoxluğu
d) Televizor
e) Kompyuter
f) Sosial medialarda çox vaxt keçirmək
g) Digərləri
 
SƏS VER
NƏTİCƏ
 
MƏLUMATIN İÇİ
Öz yaşımdan və gəncliyimdən necə düzgün istifadə edə bi­lərəm?
18.10.2016   1718
107

Sual

Öz yaşımdan və gəncliyimdən necə düzgün istifadə edə bi­lərəm? Mən həyatları boyu dəyərli heç bir iş görməyən və gəncliklərini onlara gözəl gələcək vəd etməyən bihudə işlərə sərf edən yaşlı insanları görəndə qətiyyətlə öz-özümə de­yi­rəm: “Mən onlar kimi olmaq istəmirəm”. Lakin nə etməyi, ha­radan başlamağı, uğursuzluqların səbəbinin nə olduğunu bil­mirəm. Xahiş edirəm, mənə yol göstərəsiniz.


Cavab: İnsanın vaxtını, yaşını və yaxşı fürsətlərini boş yerə sərf etməsinə səbəb olan, nəticədə insanı böyük bir peş­man­çılıq içində axirətə əliboş yola salan üç əsas amil var.

Birinci amil fərdin özü ilə bağlıdır. Buraya aiddir:

 1. Əsəb və gərginlik içərisində yaşamaq;
 2. Əhəmiyyətsiz və lazımsız işlərlə məşğul olmaq;
 3. Öz vaxtını və işlərini planlaşdırmadan, qeyri-mün­tə­zəm şəkildə yaşamaq;
 4. Təxirə salma və tənbəllik;
 5. Hər şeyi bilmək həvəsi və başqalarının işlərinə daim mü­daxilə etmək;
 6. Həyatın mühüm məsələləri haqqında zəif məlumatlı ol­maq;
 7. Tənhalıq və cəmiyyətlə az ünsiyyətdə olmaq;
 8. Tərəddüd və qərar qəbul etməkdə qətiyyətsizlik;
 9. Gələcək üçün planlar qurmamaq;

 

İkinci amil fərd və onun ətrafındakı insanlarla əla­qə­dar­dır:

 1. Uzun-uzadı boş görüşlər (toplantılar);
 2. Dəvətsiz qonaqlar;
 3. Əhəmiyyətsiz məsələlər barədə telefonla uzun-uzadı da­nışmaq;
 4. Başqalarının məntiqsiz xahişləri;
 5. Məqsədsiz insanlarla oturub-durmaq;
 6. Əyləncəli proqramlar, xüsusilə də televiziya se­rial­la­rı və filmləri izləmək üçün saatlarla televizor qarşısında otur­maq;

Üçüncü amil bədbəxt hadisələrlə bağlıdır:

 1. Xəstəlik;
 2. Yol qəzaları;
 3. Pul, kitab və başqa şeyləri itirmək;

Əziz qardaş, sən vaxtını və dincliyini əlindən alan bu kimi xüsusiyyətlərdən agah olmalı və bu işlərdən uzaq ol­ma­ğa səy göstərməlisən. Digər tərəfdən, dahi və böyük şəx­siy­yətlərin həyat hekayələrini oxumalısan. Sən bununla öz vax­tından necə istifadə etməyi, öz gələcəyini necə qurmağı öy­rənəcək, ailənin və başqalarının səninlə fəxr etməyinə im­kan yaradacaqsan. Bütün bunlardan daha əhəmiyyətlisi odur ki, sən Allahı razı salacaqsan. Allahın görüşünə get­-di­yin zaman O da səni razı salacaq və sənə əbədi səadət bəxş edə­cəkdir. Bu, haqq yoldur, qalan hər bir şey isə itki və əzab­dır.


"Daha Yaxşı Gələcək" kitabından 

 
 
 
 
Şərhlər
 
DİGƏR MƏLUMATLAR
Bəlkə də, bu vərdişlərin bəziləri artıq sizə tanışdır. Bəzilərini isə ilk dəfə eşitmiş olacaqsınız.
11.10.2017   2243   97
 
Adriana əyilib Məsumənin əllərindən, üzündən, saçından öpdü. Gözləri doldu.
19.09.2017   1261   96
 
Mən həmişə Allaha inanmışam. O da həmişə məni müdafiə edib.
28.08.2017   1208   103
 
İnsanlar gün ərzində müxtəlif tapşırıqları həyata keçirir və bu tapşırıqları yerinə yetirərkən həm əqli cəhətdən, həm də fiziki cəhətdən çox yorulurlar.
22.04.2017   6541   99